Location: Parish (church): Ashton under Lyne (St Michael)